Hvordan søger jeg ind ?

I kollegiets vedtægter er der nedfældet en beslutning om kun at leje ud til unge under uddannelse, der er fyldt 18 år. Du kan nemme ekspeditionen af din ansøgning ved at vedlægge kopi af uddannelsesbevis, evt. en bekræftelse om optagelse på uddannelsesstedet. Ved afslutning eller afbrydelse af uddannelsesforholdet er du pligtig til at underrette kollegielederen. To gange årligt er der studietjek. Herudover kan der forekomme studietjek af enkelte beboere.

Din ansøgning skal sendes elektronisk. Du vil modtage besked omkring indflytningen, når det bliver din tur.Vi kvitterer ikke for modtagelse af ansøgninger.

Til din orientering kan det oplyses, at huslejen pr 1.august 2015 udgør kr.2305,- pr. mdr. inklusiv el, vand, varme og internet. Før indflytningen skal du indbetale svarende til 3 måneders husleje i depositum + 1 mdr. husleje forud, samt underskrive og indsende din lejekontrakt. Herefter får du tilsendt lejekontrakten med administrators påtegning. Først da er kontrakten gyldig. Husk at medbringe kontrakt og kvittering ved nøgleafhentning.

Alle værelser er umøbleret. I særlige tilfælde kan der træffes aftale om møblering.

Værelset kan kun bebos af 1 person og det er ikke tilladt at holde husdyr.

Søg online her

Ansøgningsskema

Application form

Ansøgningsskemaerne er i PDF format og kan læses af "Adobe AcrobatReader".
Programmet kan hentes her !